Основна потреба людини.

В житті людини тісно переплітаються прагнення та стремління, мрії та поривання, амбіції та можливості. Людина знаходить час задовільняти свої бажання та потреби. Які найважливіші людськи потреби? Яку роль людина відводить для Бога в своєму житті? Чи потрібний людині Бог? Де і яке місце Бога в житті, в душі людини?

Людина має декілька основних потреб. Американський психолог Абрагам Маслоу (Abraham Maslow) в 1943 р. визначив п’ять основних потреб людини. (Піраміда потреб Абрагама Маслоу – детальніше ви можете прочитати – тут).

Основні потреби людини такі як: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні, потреби в повазі та самовираженні.

(Піраміда потреб Абрагама Маслоу).

Звичайно піраміда Маслоу відображає причини та мотивацію тих чи інших поступків людини, хоча і не є жорсткою схемою. Насправді в прийнятті рішення людиною рухає цілий комплекс потреб. Ми можемо багато говорити про переваги та недоліки піраміди Маслоу, але я хотів би звернути вашу увагу на інше. В своїй піраміді видатний психолог не звернув увагу на потребу людини в Бозі.

А справді, чи потрібний людині Бог? Чи має людина потребу в Бозі?

Звичайно так!

Відносини людина-бог залишаються на протязі тисячоліть але суть, характер цих відносин змінюється.

-Релігійність в історичному минулому.

Читаючи Біблію звертаючи увагу на історично- культурний аспект тогочасного суспільства ми можемо зауважити те, що в давнину соспільсво було релігійним. Не залежно в якого бога люди вірили, не залежно якому богу поклонялись, але мусимо визнати той факт, що віра в бога була дуже важливою, якщо не найважливішою стороною життя. Релігія, поклоніння богам, вірування були стилем, образом життя. Культура була релігійною, релігія- культурною. Це ми знаходимо в сім’ї Авраама, в житті його внука Якова, в історії Гедеона, в книзі Даниіла, в місті Ефесі. Жителів міста Харан де проживав Авраам деякий час та жителів міста Ефес, де жив та проповідував апостол Павло розділяє дві тисячі років, але ці міста, суспільство, люди від царя і до раба схожі своє релігійністю.

-Релігійність сьогодні.

Ще в недалекому минулому 300-500 років назад суспільство в релігійному аспекті відрізнялось від сьогоднішьного. Сьогодні люди ще продовжують вірити в Бога, але ця віра все менше впливає на саме життя людини, на прийняття рішень, на поступки.

Якщо тоді люди поклонялись богам тому, що вірили що від них (богів) залежить успіх, урожай, розливи рік, переміна погоди, плодючість, рівень життя та і саме існування. То сьогодні з розвитком цивілізації, науки, науково-тахнічного прогресу людство віддалило Бога на переферію свого життя. Все більше людина «використовує» Бога в задоволенні своїх основних потреб, в оправданні своєї жадібності та користолюбства, в основі свого егоїзму, маніпуляції та війн. Тоді жорстокі боги наказували людей посухою та голодом, сьогодні добрий бог допомагає людині задовільнити її фізіологічні потреби.

Напевно в гуманістичному, людиноцентричному, егоїстичному суспільстві по іншому бути не може. Бог перестав бути Богом, бог став слугою. На троні людини – егоїзм. А Бог? Бог допомагає, підтримує, охороняє, дає поради, реалізує плани і найголовніше – все розуміє і все прощає. Хоча в останньому напевно все менше маємо потребу.

Люди не шукають Бога як Бога, як джерело життя, як саму сутність життя; люди шукають Бога для задоволення своїх потреб.

Але не залежно від того як людина осмислює Бога, як характеризує, як відноситься, як вірить Бог залишається Богом, людина – людиною. Бог – творець, людина – твориво, вінець творіння Богожого, але все таки творіння, і все таки – Бога. Не залежно від того розуміє це людина чи ні, основною і найважливішою потребою людини являється Бог.

Звичайно Бог може задовільнити всі потреби людини, більше того, по Своїй великій милості Він сприяє задоволень всіх людських прагнень та стремлінь, але це не основна і не головна ціль взаємовідношень Бога та людини.

Люди повині зрозуміти, що:

Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі… Сам дає всім і життя, і дихання, і все… Ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо”…

‭‭Дiї‬ ‭17:24-25, 28‬ ‭

“Бо все з Нього, через Нього і для Нього! Йому слава навіки. Амінь.”

‭‭До римлян‬ ‭11:36‬ ‭

Бог не виконує і не буде виконувати людські забаганки та примхи, хоча благословляє людину та її працю, Бог не буде вирішувати людські проблеми, хоча дає розум та мудрість людині. Бог не служить, Бог -царює. Бог наповнює роки людини життям. Бог це причина, сутність, сенс та сила життя людини і життя людини повинне бути Богоцентричне.

-V. Greynerovich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s